Sincere Real Estate Co.,Ltd. Hotline : (66)8 1867 5455E: broker@sincere.co.th

Property Enquiry Please Call 081-867-5455

Sincere Real Estate
  mail_marketing_letapartment

Real Estate Agency (ตัวแทนซื้อ ขาย เช่า อสังหาริมทรัพย์)

บริการของเรา
- บริการรับฝาก ขาย เช่า คอนโดมิเนี่ยม บ้าน อาคาร ที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ในย่านธุรกิจ รวมถึงการบริการจัดหาให้แก่ลูกค้าที่ต้องการซื้อ คอนโดมิเนี่ยม บ้าน อาคาร ที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์ต่างๆด้วยเช่นกัน
- ฟรี ให้คำปรึกษาและจัดหาอสังหาริมทรัพย์ตามต้องการให้แก่ผู้ซื้อ ผู้หาเช่า
- ฟรี ให้คำปรึกษาและการตลาดให้แก่ผู้ขาย โดยจะคิดคอมมิชชั่นก็ต่อเมื่อมีลูกค้าที่เราแนะนำหรือพาไป ซื้อหรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ของผู้ขายนั้นๆ

ความพร้อมให้บริการ
- ทีมขาย resale ที่มีประสบการณ์ ทั้ง 6 คน แยกต่างหากจากพนักงานขายประจำโครงการ พร้อม ให้บริการ
- ฐานข้อมูลทรัพย์สำหรับขายและเช่ามากกว่า 4,000 รายการมูลค่ารวมกว่า 30,000,000,000 บาท
- มูลค่า ความต้องซื้อและเช่าเข้ามากว่า 800,000,000 บาทในแต่ละเดือนทั้งจากในและต่าง
- ฐานข้อมูลสำหรับทำการตลาดโดยเป็นอีเมล์มากกว่า 40,000 ชื่อ และเป็นเบอร์โทรศัพท์สำหรับกว่า 20,000 SMS
- เว็บไซต์ www.sincere.co.th , www.letapartment.com , www.millioncondo.com

วิธีการให้บริการ
- ข้อมูลทรัพย์ที่ท่านส่งมาเราจะจัดขึ้นเว็บไซต์เราภายใน 24 ชม และจะอีเมล์ลิ้งค์ไปให้ โดยท่านสามารถแจ้งปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา
- เราทำการตลาดเต็มรูปแบบผ่านทางสื่อหลายๆชนิด เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร โฆษณากูเกิ้ล เว็บไซต์แบนเนอร์ และโฆษณาต่างๆตามเว็บไซต์อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่นิยม รวมถึง ผ่านทางอีเมล์และ SMS
- จัดพาผู้ซื้อ ผู้เช่าไปดูทรัพย์ต่างๆ ที่ได้คัดเลือกไว้อย่างเหมาะสม ภายในวันถัดไปหรือตามวันเวลาที่นัด ท่านสามารถแจ้งทรัพย์หรือความต้องการ โดยโทรเข้ามาได้ ตลอดเวลา 9:00- 18:00 น จันทร์ - ศุกร์ ที่ 02-2606200 หรือ สายด่วน 081-4099496 หรือ email broker@sincere.co.th

Business for Sale Agency (ตัวแทนซื้อขายกิจการธุรกิจ) รับฝากขาย กิจการธุรกิจ รวมถึงบริการลูกค้าที่ต้องการหาซื้อกิจการธุรกิจ โดยเฉพาะการขายอพาร์ทเม้นท์ อาคาร โรงแรม รับให้คำปรึกษาแก่ทั้ง ผู้ซื้อและผู้ขาย เพื่อให้การซื้อขายเป็นไปได้อย่างเหมาะสม

Project Sole Agency (บริหารการขายการตลาดโครงการ) บริการครอบคลุมเบ็ดเสร็จ สำหรับเจ้าของโครงการ ประกอบด้วยการวางแผนและดำเนินการทั้งกลยุทธการขายและการตลาดอย่างละเอียด การจัดหาสื่อต่างๆในทุกภาคส่วน รวมถึงการจัดเตรียมทีมงานขายประจำโครงการเพื่อปิดการขาย และการสรุปผลรายงานให้แก่เจ้าของโครงการ เพื่อให้ทางเจ้าของโครงการทราบถึงผลการดำเนินการขายและการตลาด

Property Development Consulting (ที่ปรีกษาการพัฒนาโครงการ) บริการให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาแก่นักลงทุนที่ต้องการจะพัฒนาโครงการทุกขั้นตอนอย่างละเอียดตั้งแต่จัดหาที่ดิน เกี่ยวกับธนาคาร ข้อกำหนดต่างๆให้คำแนะนำในส่วนของ conceptual design จัดหาผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา เปรียบเทียบราคา เพื่อให้เจ้าของคัดเลือก ดูแลการขายโครงการจนจบกระบวนการขายให้แก่ผู้ซื้อ โครงการแล้วเสร็จจนถึงโอนกรรมสิทธิ์

Property Fundraising and Joint Venture (การระดมทุนและการหาผู้ร่วมทุนในอสังหาริมทรัพย์) บริการจัดหาผู้ร่วมทุนกับเจ้าของที่ดินในการพัฒนาโครงการร่วมกันให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

Marketing Services for Real Estate Business (การตลาดสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์) บริการทำการตลาดทุกชนิดสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงจัดการการวางแผนการตลาด การออกแบบสื่อต่างๆ ทั้งสื่อต่างๆและการพัฒนาฐานข้อมูลลูกค้า

RENT SALE